1e nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief

Datum: 6 apr 2023

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten, het is een tijdje stil geweest. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Integendeel.
Achter de schermen is er heel veel gebeurd. Niet alleen de overheid werkt achter de schermen haar plannen uit, ook de stichting werkt haar plannen uit. De stichting heeft inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met slachtoffers van deze overheid en met de advocaten die in opdracht van de slachtoffers / eisers de bodemprocedure tegen vele kopstukken van de overheid en aan de overheid gelieerde instellingen hebben voorbereid. De bodemprocedure zal spoedig voor de rechtbank worden gestart.

In de zoektocht naar het onweerlegbare bewijs van de onrechtmatige daad die deze kopstukken en nog vele andere daders in dienst van de overheid of van aan haar gelieerde instellingen jegens de slachtoffers en wellicht jegens 99% van onze Nederlandse bevolking hebben gepleegd, bleek al snel dat het aantal te dagvaarden personen niet tot vier personen kon blijven beperkt. De advocaten hebben in overleg met hun cliënten, de slachtoffers, uiteindelijk 16 personen en de Staat der Nederlanden geselecteerd, die in de bodemprocedure zullen worden gedagvaard.

Ook de stichting moest statutair worden aangepast. Er is een nieuw bestuur aangetreden en de statutaire naam is veranderd in stichting Recht Oprecht. De stichting is nu klaar om haar grote nationale maatschappelijke taak te kunnen uitoefenen. Door het gehele land heen heeft de stichting op heel veel plaatsen haar verhaal kunnen doen. Daarbij zijn heel veel mooie en bewuste landgenoten aanwezig geweest. Alle bijeenkomsten waren overweldigend. Het heeft de stichting laten zien, dat heel veel landgenoten snakken naar Recht Oprecht. De stichting zal alle landgenoten op hun wenken kunnen bedienen. De stichting heeft daarvoor geld en vele vrijwilligers nodig. De stichting zal voor het opstarten van de grote bodemprocedure tegen de geselecteerde gedaagden de deurwaarders, de rechtbank, de advocaten en het mediaproject moeten kunnen betalen. De stichting heeft met de advocaten en indirect met de deurwaarders goede financiële afspraken kunnen maken.

Dus vrije, bewuste en goedwillende landgenoten: meld je aan bij de stichting als vrijwilliger en doneer aan de stichting voor het voeren van de grootste gerechtelijke bodemprocedure tegen kopstukken van het systeem ooit. In geen enkel land dat zich – zonder toestemming van het volk – heeft aangesloten bij de particuliere instelling de World Health Organisation (WHO) is tot op heden een civielrechtelijke bodemprocedure gestart tegen kopstukken van het systeem, die bij heel veel landgenoten (99%) enorme (letsel)schade hebben aangericht.

Wij vrije mensen van vlees en bloed zijn niet ondergeschikt aan de WHO noch aan de WHO gelieerde (particuliere) instellingen. Wij vrije mensen hebben van nature Recht Op Recht en wij zullen onze rechten ook claimen en onze geleden en nog te lijden schade verhalen op de veroorzakers.
Translate »