3e nieuwsbrief

Derde nieuwsbrief

Datum: 2 jan 2024

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten,

Voorafgaand aan deze derde nieuwsbrief wensen het bestuur en alle vrijwilligers van de stichting Recht Oprecht de Nederlanders voor het nieuwe jaar 2024 heel veel sterkte toe. De normaliter toe te wensen geluk, gezondheid, etc. voor het nieuwe jaar 2024 liggen in dit nieuwe jaar in de handen van het vrije Nederlandse volk. Met andere woorden in 2024 zal het duidelijker worden of de Nederlanders stapje voor stapje in een open lucht gevangenis zullen belanden, waarbij zij hun vrijheid en zelfbeschikking (ook over hun wil en eigen lichamen!) vanaf 24 mei 2024 door toedoen van onbevoegde personen van deze overheid ‘door hun vingers laten glippen’?
Zie de getuigenis van de Zwitserse advocaat dr. Philippe Kruse voor het Europese parlement in Straatsburg. https://www.linkedin.com/pulse/expert-getuigt-over-de-powergrab-van-who-en-maakt-zich-corpelijn

Zoals vele bewuste landgenoten al reeds weten: Op 24 mei 2024 zal een persoon van deze overheid zonder enig mandaat van het Nederlandse volk een overeenkomst met de particuliere organisatie de World Health Organsation (WHO) sluiten, waarna deze overheid een belangrijk deel van de soevereiniteit over het grondgebied van Nederland zal overgedragen aan de particuliere en niet-democratisch gekozen instelling de WHO. De WHO wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de particulieren instellingen GAVI (de wereldwijde vaccinatie alliantie) en de Bill & Melinda Gates stichting. Het bestuur van de stichting Recht Oprecht is benieuwd welke landen van de 194 aangesloten WHO “leden” in mei 2024 deze zogenaamde pandemieovereenkomst zullen gaan ondertekenen.

Waarom is de informatie van de stichting de afgelopen zes maanden summier geweest?

De vrijwilligers van de stichting Recht Oprecht hebben de afgelopen zes maanden hun best gedaan onder meer om de website https://rechtoprecht.online te vernieuwen. Daarbij hebben zij veel tegenwerking gehad vanuit het reguliere systeem. Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd om een donatiesysteem voor de stichting te verkrijgen. Daarnaast moest het bestuur worden vervangen en worden uitgebreid naar vijf leden. In de tussentijd werd de beoogde voorzitter van de stichting de bekende voormalige wielrenner Abe Dijkstra plotsklaps ernstig ziek met als gevolg dat bij Abe een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Abe is zowel fysiek als mentaal een echte topsporter, hij weet zich met zijn enorme wilskracht door deze vervelende periode te slaan. Abe en zijn partner zullen na herstel van Abe het bestuur van de stichting alsnog gaan aanvullen. De stichting Recht Oprecht bestaat uit vrijwilligers, die naast hun werkzaamheden voor de stichting in het dagelijks leven ook een baan hebben. Mede daarom kan de stichting minder snel schakelen. Het bestuur van de stichting hoopt op jullie begrip daarvoor.

Maar goed, nu over tot de stand van zaken met betrekking tot de civiele bodemprocedure tegen de Staat der Nederlanden, Rutte, De Jonge cs. tegen een zevental eisers (slachtoffers van de Covid-19 injecties):

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen hebben via hun Gerechtsdeurwaarder in de USA alles uit de kast moeten trekken om aan de gedaagden Bill Gates en Albert Bourla rechtsgeldig de dagvaardingen te laten betekenen. Deze twee gedaagden hebben lange tijd geprobeerd om de betekening van de dagvaardingen te frustreren door via hun beveiliging te weigeren om deze stukken in ontvangst te nemen. In de USA moeten te betekenen gerechtelijke stukken daadwerkelijk in persoon worden overhandigd, dan wel door een persoon worden ontvangen, die door de gedaagde partij is gemachtigd deze stukken voor hem in ontvangst te nemen. De deurwaarder heeft uiteindelijk druk moeten uitoefenen met inschakeling van de politie (U.S. Marshal) om de dagvaardingen aan Albert Bourla en Bill Gates uit te reiken:

Op 22 november 2023 was de roldatum waarop de gedaagde partijen zich middels een advocaat bij de rechtbank in Leeuwarden moesten melden. Alle zeventien gedaagden hebben zich uiteindelijk middels hun advocaten bij de rechtbank Leeuwarden gemeld. Vanaf deze datum is de bodemprocedure tegen de zeventien gedaagden formeel van start gegaan.

Om misverstanden te voorkomen over het wel of niet aanwezig zijn van publiek op een rolzitting heeft de stichting begin november 2023 de advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen gevraagd een korte video te maken, waarbij een uitleg wordt gegeven over de gang van zaken op de roldatum van 22 november 2023. Deze korte video is in samenwerking met De Vrije Omroep gemaakt en op of omstreeks 17 november 2023 op het internet gepubliceerd: https://rechtoprecht.online/video-updates

Op 22 november 2023 hebben vele mensen (> 150 mensen) de koude getrotseerd en zijn met spandoeken, vrachtauto’s, e.d. naar het plein ‘Het Zaailand’ voor de rechtbank Leeuwarden gegaan om daarbij hun steun te betuigen aan de zeven eisers in deze civiele bodemprocedure, dan wel aan alle Covid-19 slachtoffers over de gehele wereld. Al deze steunbetuigers wisten natuurlijk, dat op de rolzitting van 22 november 2023 geen publiek in de rechtbank aanwezig zou zijn. De reguliere media (de msm) berichtte zoals verwacht, dat al deze mensen zogenaamd onnozel zijn en dachten als publiek de rechtbank in te kunnen komen!! De bewuste Nederlander weet gelukkig wel beter…..

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen hebben in hun video ook hun trieste boodschap moeten mededelen, dat op 6 oktober 2023 een van de zeven eisers als gevolg van de Covid-19 mRNA injecties is komen te overlijden. Door het overlijden van een van de procespartijen is de procedure voor de rechtbank korte tijd geschorst voor de duur van een kort onderzoek naar de erfgenamen van de overleden partij om aan hen te vragen of zij namens de overledene de procedure wensen voort te zetten. De advocaten hebben hun onderzoek verricht en zij hebben vervolgens voor de roldatum van 10 januari 2024 een Akte genomen. Deze Akte zal onder de ‘knop’ processtukken op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd:

De advocaten van de gedaagde partijen dienden ook voor de roldatum van 10 januari 2024 hun schriftelijke reactie (Conclusie van Antwoord) te geven op de dagvaarding van 14 juli 2023. Alleen de advocaten van de gedaagden sub 1 tot en met 12 hebben hun Memorie van Antwoord op 10 januari 2024 ingediend. Ook deze Akte zal onder de ‘knop’ processtukken op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd:

De advocaten van gedaagden sub 13, 14, 15, 16 en 17 hebben om uitstel verzocht voor het indienen van hun schriftelijke reacties (Conclusie van Antwoord). Zij hebben uitstel daarvoor gekregen tot de roldatum van 21 februari 2024. Het roljournaal zal door de stichting onder de ‘knop’ roljournalen op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd:

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen hebben namens hun cliënten met de stichting afgesproken om in plaats van nieuwsbrieven met betrekking tot de voortgang van de civiele bodemprocedure op regelmatige basis een korte videofilm te maken. Deze video’s zullen dan op de site van de stichting als ook op https://odysee.com onder De Vrije Omroep worden gepubliceerd.

Zoals eerder in de tweede nieuwsbrief al is genoemd, groeit de stichting gestaag. De reguliere media en ook een deel van de oppositionele media schenken nauwelijks aandacht aan deze belangrijke bodemprocedure. De enige kleine aandacht die zij schenken, is negatieve aandacht in de vorm van: “de procedure is een kansloze zaak of de procedure is slechts goed voor het schrijven van geschiedenis”. Ondanks dit alles zal naar verwachting de civiele bodemprocedure uiteindelijk landelijke bekendheid gaan krijgen. De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen zijn voornemens om in het kader van het bewijs van de stellingen van de 7 eisers in deze civiele bodemprocedure procesrechtelijk nog het een en ander aan de rechtbank te gaan verzoeken……

Om deze maatschappelijk zeer belangrijke civielrechtelijke bodemprocedure te doen laten slagen heeft de stichting Recht Oprecht donaties nodig. Deze bodemprocedure is in ieders belang. Het maakt niet uit of je wel of niet een Covid-19 (mRNA) injectie hebt laten zetten.

Iedereen in Nederland is slachtoffer van het project Covid-19: The Great Reset. Vele Nederlanders hebben spijtig genoeg nog niet door dat ook zij slachtoffer zijn. Ook bij hen zal uiteindelijk het besef komen, dat zij (letsel)schade lijden als gevolg van het project Covid-19: The Great Reset. Iedereen in Nederland (en daarbuiten) zal door de personen achter dit onrechtmatige project (= de veroorzakers van de enorme materiële en immateriële schade bij alle mensen ter wereld) uiteindelijk schadeloos moeten worden gesteld.

De stichting Recht Oprecht dankt een ieder, die haar een warm hart toedraagt en de civiele bodemprocedure tegen de gedaagden de Staat der Nederlanden, Rutte, De Jonge, cs. steunt. Donaties zijn noodzakelijk en zeer welkom. Sinds kort werkt eindelijk het donatiesysteem op de website van de stichting Recht Oprecht. Nogmaals dank jullie wel!Met vriendelijke groeten,

Het bestuur stichting Recht Oprecht
Translate »