Productielijst

Productielijst

PRODUCTIE 1 Brief OMT aan VWS d.d. 28 februari 2020
PRODUCTIE 2 Open brief WHO d.d. 12 maart 2020 uitroepen Covid-19 pandemie
PRODUCTIE 3 Belangenverklaring Hofstra afgegeven aan het OMT
PRODUCTIE 4 Datastaat afkomstig van het CBS waaruit geen oversterfte blijkt
PRODUCTIE 5 Informatie met betrekking tot de van overheidswege vanaf 1972 ingezette afbraak van de Nederlandse zorgcapaciteit
PRODUCTIE 6 Artikel uit de Telegraaf d.d. 21 oktober 2021 terugbrengen IC-bedden
PRODUCTIE 7 Open brief Hofstra d.d. 17 april 2021
PRODUCTIE 8 Online artikel van RTL nieuws d.d. 9 december 2020
PRODUCTIE 9 Artikel van Luis Miguel in The New American d.d. 12 december 2021
PRODUCTIE 10 Verslag derde bijeenkomst Vaccinatie Alliantie en Denktank Desinformatie
PRODUCTIE 11 Gegevens op de website van het WEF over Rutte en zijn voormalig werkgever Unilever en bijeenkomsten met Klaus Schwab
PRODUCTIE 12 Brief van Klaus Schwab aan Rutte d.d. 21 oktober 2020
PRODUCTIE 13 Informatie met betrekking tot de door Rutte en De Jonge op 23 februari 2021 gegeven persconferentie + VIDEO
PRODUCTIE 14 Informatie met betrekking tot de door Rutte en De Jonge op 11 mei 2021 gegeven persconferentie + VIDEO
PRODUCTIE 15 Deel hoorzitting Pfizer en interview van Rutte door Ongehoord Nederland d.d. 12 oktober 2022
PRODUCTIE 16 Screenshot van een opname van een interview met Kaag
PRODUCTIE 17 Brief van Kaag aan WHO d.d. 27 mei 2021
PRODUCTIE 18 Covid-19: The Great Reset van Klaus Schwab + Videoboodschap WEF + WEF info Kaag
PRODUCTIE 19 Twee videoboodschappen van Klaus Schwab van 26 januari 2021 respectievelijk juli 2022
PRODUCTIE 20 Informatie over met betrekking de Vertegenwoordiging van Nederland in Genève en het antwoord van Kaag op Kamervragen
PRODUCTIE 21 Afdruk van een pagina van de website van het WEF waaruit blijkt van het lidmaatschap van De Jonge bij het WEF
PRODUCTIE 22 Informatie afkomstig van de website van de Rijksoverheid waarmee Covid-19 gedragsbeïnvloedingstactieken door De Jonge tot overheidsbeleid werden gemaakt
PRODUCTIE 23 Smeekbede van de heer Frank Ruesink aan De Jonge d.d. 16 april 2020 + VIDEO
PRODUCTIE 24 E-mailberichten van respectievelijk 15 mei 2020 en 25 mei 2020 www.RechtOprecht.online
PRODUCTIE 25 Screenshots van vraaggesprek met De Jonge bij ‘Dit is Robbert’ van het Youtube kanaal ‘Open kaart’ uit december 2020
PRODUCTIE 26 Video over van het interview van De Jonge bij VARA OP1 op 7 januari 2022
PRODUCTIE 27 Screenshot van het interview bij Nieuwsuur over d.d. 31 december 2020
PRODUCTIE 28 Artikel uit het tijdschrift Netherlands Journal of Critical Care d.d. 2 april 2009
PRODUCTIE 29 Artikel van NOS nieuws d.d. 6 januari 2021 over de Covid-19 injectie van Gommers
PRODUCTIE 30 Artikel van de nieuwswebsite NU.nl d.d. 29 december 2021, dat gaat over de beweerdelijk door Gommers genomen Covid-19 booster injectie
PRODUCTIE 31 Afdruk van de website van het WEF waarop Hoekstra als lid van het WEF is afgebeeld
PRODUCTIE 32 Kopie over van een brief van Hoekstra aan ‘Your Excellency’
PRODUCTIE 33 Kopie uittreksel uit het Zwitserse handelsregister met betrekking tot de inschrijving van het WEF aldaar alsmede van de statuten van het WEF
PRODUCTIE 34 Informatie over de bijeenkomst ‘The Great Reset’ alsmede de correspondentie van Hoekstra aan het WEF naar aanleiding hiervan
PRODUCTIE 35 Ministeriële regeling van Van Nieuwenhuizen d.d. 28 maart 2020, waarbij onrechtmatig het Verdrag van Aarhus buiten werking wordt gesteld
PRODUCTIE 36 Eerste twee pagina’s van het Verdrag van Aarhus
PRODUCTIE 37 Informatie van de website van het WEF waaruit de banden van Bourla en Pfizer met het WEF blijken
PRODUCTIE 38 Screenshot videoboodschap Bourla van 14 december 2020 + Video
PRODUCTIE 39 Brief van Bourla aan de wereldbevolking d.d. 15 oktober 2020
PRODUCTIE 40 Pfizer veiligheidsrapport d.d. 30 april 2021
PRODUCTIE 41 Screenshot van de hoorzitting in het Europees Parlement van 10 oktober 2022
PRODUCTIE 42 Interview van Rebel News met Bourla d.d. 19 januari 2023
PRODUCTIE 43 Kopie van het Chinese octrooi met nummer CN 112220919A alsmede een vertaling daarvan
PRODUCTIE 44 Screenshot over met betrekking tot een video van Karen Kingston.
PRODUCTIE 45 Door de Internationale Federatie van Journalisten vastgestelde normen
PRODUCTIE 46 Artikel van NOS d.d. 29 januari 2020
PRODUCTIE 47 Informatie waaruit blijkt van testen van Pfizer covid-19 injecties vanaf 14 januari 2020 en Moderna vanaf 2017 (nog te ontvangen)
PRODUCTIE 48 Screenshot van een toespraak van Europarlementariër Cristian Terhes d.d. 11 oktober 2022
PRODUCTIE 49 Screenshot over van de toespraak van mevrouw Dr. Alice Weidel d.d. 26 okt. 2022 www.RechtOprecht.online
PRODUCTIE 50 Screenshot van een video d.d. 13 oktober 2022 waarin Eurocommissaris Wolfgang Philipp in het Europees Parlement bevestigt dat de Covid-19 injecties geen enkele bescherming bieden tegen transmissie.
PRODUCTIE 51 Voor laatste bijsluiter van Pfizer met einddatum experiment 1 aug. 2024
PRODUCTIE 52 Onder verantwoordelijkheid van Jansen door de Telegraaf naar buiten gebrachte berichten
PRODUCTIE 53 Informatie van de website van het WEF over de CV van Sijbesma
PRODUCTIE 54 Pagina’s 1 tot en met drie van de Agenda 21
PRODUCTIE 55 De eerste vier pagina’s van de Agenda 2030
PRODUCTIE 56 Informatie over afkomstig van rijksoverheid.nl over de rol van Sijbesma als speciaal gezant voor de coronacrisis
PRODUCTIE 57 Screenshot van interview van Sijbesma bij Buitenhof d.d. 12 april 2020
PRODUCTIE 58 Informatie met betrekking tot WITS zoals gepubliceerd op de WITS website
PRODUCTIE 59 Informatie met betrekking tot de wereldhandel in ‘Covid-19 testkits’ en ‘Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus’ in 2017 zoals deze tot 7 september 2020 via het WITS opvraagbaar waren
PRODUCTIE 60 Informatie met betrekking tot de wereldhandel in ‘Covid-19 testkits’ en ‘Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus’ in 2018 zoals deze tot 7 september 2020 via het WITS opvraagbaar waren
PRODUCTIE 61 Afdruk van gegevens in WITS zoals deze via WITS op 7 september 2020 werden opgevraagd en afgedrukt
PRODUCTIE 62 Het octrooi van wereldbankier Richard A. Rothschild met nr. US 2020/0279585 A1
PRODUCTIE 63 Informatie van de website van het WEF met betrekking tot de koppeling van biometrische data van mensen aan het internet of things alsmede uitleg daarvan.
PRODUCTIE 64 Informatie afkomstig van RTL Nieuws en Twitter van een aantal van de bezoeken van Gates aan Rutte
PRODUCTIE 65 Informatie afkomstig van de website van het WEF met betrekking tot de Bill & Melinda Gates Foundation en Microsoft
PRODUCTIE 66 Screenshot van een show bij TED-talk d.d. 3 april 2015 over waarin Gates zijn beweerdelijk voorspellende gave toont
PRODUCTIE 67 Screenshot over van een video van 27 mei 2015 afkomstig van YouTube met als titel ‘What Bill Gates is afraid of’
PRODUCTIE 68 Een korte uitleg van het pandemie rollenspel, de trailer en de volledige opname van het Clade X rollenspel
PRODUCTIE 69 Informatie over van de website van het WEF betreffende de WEF pandemie simulatie d.d. 18 juli 2018 www.RechtOprecht.online
PRODUCTIE 70 De eerste drie pagina’s van het WEF Whitepaper ‘Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy’ alsmede informatie daarover afkomstig van de website van het WEF
PRODUCTIE 71 Informatie betreffende Event 201 afkomstig van de John Hopkins website alsmede een volledige video-opname van Event 201
PRODUCTIE 72 De eerste pagina van het octrooi met nummer US-10702600-B1
PRODUCTIE 73 Informatie afkomstig van de website van Moderna waaruit de investering van de Bill & Melinda Gates Foundation in bèta coronavirus mRNA vaccins blijkt
PRODUCTIE 74 Material Transfer Agreement d.d. 12 december 2019
PRODUCTIE 75 Een door Gates op 30 april 2020 op YouTube geplaatste videoboodschap over met de titel ‘The race for a Covid-19 vaccine’
PRODUCTIE 76 Interview met Gates bij de Today Exclusive show d.d. 3 december 2020 met als titel ‘It Looks Like Almost All The Vaccines Are Going To Succeed’
PRODUCTIE 77 Excel-staat met daarin via de website van de Bill & Melinda Gates Foundation verkregen informatie waaruit de daarop in dit verband geregistreerde bedragen en ontvangers blijken
PRODUCTIE 78 Gegevens uit het Handelsregister met betrekking tot Lareb
PRODUCTIE 79 Het Woo besluit van Kuipers d.d. 29 maart 2023
PRODUCTIE 80 Informatie uit het Vaers systeem betreffende de rapporten van de 34 aan het Lareb gemelde doden uit batch EM0477
PRODUCTIE 81 Overzicht andere Pfizer batches uit dezelfde periode
PRODUCTIE 82 Drietal pagina’s van de 908 pagina’s internationale vergelijking van Pfizer Batches
PRODUCTIE 83 Onderzoek professor Hanssen verschillen in Batches + gegevens prof. Hanssen + Vragen Euro Parlement
PRODUCTIE 84 Screenshot artikel over Kant d.d. 20 nov. 2021
PRODUCTIE 85 Informatie over cursus van Kant aan artsen
PRODUCTIE 86 Klaus Schwab uitspraak over infiltratie in de kabinetten
PRODUCTIE 87 Screenshot video van Schwab d.d. 14 juli 2020
PRODUCTIE 88 Screenshot video Heineken “The Night belongs to the Vaccinated” + info Gates en Heineken
PRODUCTIE 89 Screenshot video van voordracht gemeente Haaksbergen
PRODUCTIE 90 2 x Screenshot video NTR / NOS m.b.t. doodschieten ongevaccineerden
PRODUCTIE 91 Gestelde diagnosen door medisch specialisten
Translate »